Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Dünyadaki ilk eczacılık kitabı Bursa’da


Bursa'daki Osmanlı tarihinin ilk medrese kütüphanesinde, Biruni'nin "dünyadaki ilk eczacılık kitabı", Binbir Gece Masallarının nadir nüshalarından biri ile Abbasiler döneminde ceylan derisine yazılmış bir Kur'an-ı Kerim murakkası gibi önemli yazma eserler muhafaza ediliyor.

1078-1079 tarihli Said bin Hürmüz'e ait Risale-i fi Tevhid eserinin, kütüphanedeki en eski kitap olduğuna dikkati çekti.


Kütüphanede, Basireddin Mufazzal bin Ömer el-Münferi tarafından hicri 663 yılında Arapçaya aktarılan, geometrideki "Öklid kurallarını içeren Kitabu'l Islah bi Kitabu'l Öklides adlı kitabın da yer aldığını anlatan Solak, şunları kaydetti:


"İslam dünyasında astronomi, matematik ve tıp alanlarında kıymetli eserler vermiş Ebu Reyhan el-Biruni'nin dünyadaki ilk eczacılık kitabı olarak bilinen Kitabü's-Saydala fi't-Tıb adlı eseri de kütüphanemizdedir. Bu eser, sadece eczacılık konusunda değil aynı zamanda dil açısından da kıymetli bir eserdir. Eser, özellikle bitkisel ilaçlar üzerine yoğunlaşmakla beraber madeni ve hayvansal kökenli ilaçlar hakkında da bilgiler içermektedir. Bunların yanında Arap edebiyatının en güzel eserlerinden Binbir Gece Masallarının nadir nüshalarından biri de yine kütüphanemizde bulunuyor."