Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Dünya İlim Tarihinin Önemli Eserleri Kütüphanemizde

Bursa’nın ilim hazinesi İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, dünyada ilim tarihinin önemli yazma eserlerini barındırıyor.

Kütüphanede, Binbir Gece Masalları’nın nadir nüshalarından biri, Abbasiler döneminde ceylan derisine yazılmış bir Kur’an-ı Kerim murakkası gibi önemli yazma eserler bulunuyor. “Osmanlı Tarihinin İlk Medrese Kütüphanesi”nde, Biruni’nin “dünyadaki ilk eczacılık kitabı” da muhafaza ediliyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Yıldırım Bayezid döneminde inşa edilen İnebey Medresesi’nin, Osmanlı Devleti’nin sona ermesinin ardından şahıslara satılıp, 1962’ye kadar konserve fabrikası olarak kullanıldı.

 

Çoğunlukla İslam ilimleri olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, tıp, astronomi konularında kitaplar mevcut. Kitapların tamamı, Arapça, Osmanlıca, Farsça el yazması ve Osmanlı Dönemi’nde matbaada basılmış. Bunlar arasında çok önemli ilk matbaamız Müteferrika’da basılmış kitaplar da var. Ortadoğu’da, Mısır’da, Kahire’de, Avrupa’da basılan eserler de mevcut. Kütüphanemizde meşhur İsmail Hakkı Bursevi’nin müellif hattı eserleri de var. Abbasiler Dönemi’nden kalma, benzerleri Amerika’da bulunan, Abbasiler Dönemi’nde ceylan derisi üzerine kufi hatla yazılmış tek yaprak bir Kur’an-ı Kerim murakkası da bizim sonradan yazıldığına kanaat getirdiğimiz nesih hatla Hazreti Ali’ye atfedilen bir ketebe (yazıcı) kaydı bulunmakta. Ayrıca Abbasiler Devri müfessirlerinden Fahreddin Razi’nin Mefatihu’l- Gayb adlı eserinin çok önemli nüshalarından 3 ciltlik takımı da kütüphanemizde. Bu eser, İslam alimleri tarafından hala muteber bir kaynak olarak kullanılan bir dirayet tefsiridir.