Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Dünyadaki İlim Tarihinin Önemli Eserleri

Kütüphanede, Binbir Gece Masalları’nın nadir nüshalarından biri, Abbasiler döneminde ceylan derisine yazılmış bir Kur’an-ı Kerim murakkası gibi önemli yazma eserler bulunuyor. “Osmanlı Tarihinin İlk Medrese Kütüphanesi”nde, Biruni’nin “dünyadaki ilk eczacılık kitabı” da muhafaza ediliyor. Bursa’daki dergah, tekke ve medreselerde bulunan kitapların önce Orhan Camisi’nde toplandığı daha sonra ise bunların camiden çıkarılmasının gündeme geldiği, “Dolayısıyla kütüphane için bir yer arayışına girilidiği alınan bilgiler arasında. O tarihte Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği kurucusu Kazım Baykal, İnebey Medresesi’nin satın alınmasını ve kütüphane olarak kullanılmasını öneriyor. Böylelikle medrese satın alınıyor ve gerekli tadilat yapıldıktan sonra kütüphane olarak hizmet vermeye başlıyor.

 

Bağış Yoluyla Kitap Getiriliyor

 

Osmanlı Tarihinin İlk Medrese Kütüphanesi” sayılan İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde toplanan kitaplar 10 koleksiyonda derlenip hizmete sunulmakta.  Kütüphanemizde 8 bin 687 cilt el yazması eser var. Bu eserler yaklaşık 14 bin risaleyi içeriyor. Ayrıca basma eserlerimiz de 19 bin 165 cilt. Bunlar da Arapça, Farsça, Osmanlıca eserler. Kütüphaneye bağış yoluyla kitap getirilmeye devam ediliyor. Çok fazla olmamakla birlikte maddi değer beklemeksizin bağış yapmak isteyenler, kitaplarının araştırmacıların hizmetine sunulması amacıyla teslim ediyor.

 

Kufi Hatla Yazılmış Kur’an Murakkası

 

Çoğunlukla İslam ilimleri olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, tıp, astronomi konularında kitaplar mevcut. Kitapların tamamı, Arapça, Osmanlıca, Farsça el yazması ve Osmanlı Dönemi’nde matbaada basılmış. Bunlar arasında çok önemli ilk matbaamız Müteferrika’da basılmış kitaplar da var. Ortadoğu’da, Mısır’da, Kahire’de, Avrupa’da basılan eserler de mevcut. Kütüphanemizde meşhur İsmail Hakkı Bursevi’nin müellif hattı eserleri de var. Abbasiler Dönemi’nden kalma, benzerleri Amerika’da bulunan, Abbasiler Dönemi’nde ceylan derisi üzerine kufi hatla yazılmış tek yaprak bir Kur’an-ı Kerim murakkası da bizim sonradan yazıldığına kanaat getirdiğimiz nesih hatla Hazreti Ali’ye atfedilen bir ketebe (yazıcı) kaydı bulunmakta. Ayrıca Abbasiler Devri müfessirlerinden Fahreddin Razi’nin Mefatihu’l- Gayb adlı eserinin çok önemli nüshalarından 3 ciltlik takımı da kütüphanemizde. Bu eser, İslam alimleri tarafından hala muteber bir kaynak olarak kullanılan bir dirayet tefsiridir.’’